PT-900 Antallstatistikk

Rapporten viser antall søkere og antall dyr eller dekar for hver enkelt kode i søknadsskjemaet. Forklaring på kodene finner du i Veileder til søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket. Merk at det antallet som er oppført i koder for økologiske dyr/økologiske arealer også er oppført i de generelle kodene for dyret/arealene.

Datagrunnlaget er sist oppdatert: 10.06.2021